امنیت

۲۰ اصطلاح اینترنت که باید آن را بدانید – قسمت چهارم (پایانی)

سرانجام به قسمت چهارم و پایانی از ۲۰ اصطلاح اینترنتی رسیدیم. شاید بتوان گفت ۵ موردی را که در این قسمت معرفی می کنیم، از مهمترین مفاهیم در اینترنت هستند. علت این اهمیت، ارتباط آن ها با مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی کاربران است. پس با دقتی بیشتر ما …